Gry Eskeland

Tjenester som tilbys er bl.a.: Vaksinering, helsesjekk av kattunge- og valpekull, avlivning

Gry Eskeland

Veterinær og atferdskonsulent

Biografi

Bor i Moss

Jeg har drevet som veterinær siden 1994 og Atferdssenter for smådyr siden 2001. Jeg kan kalle meg både etolog, veileder, coach og lektor utifra min formelle utdannelse.

Jeg jobber med både hund, katt, kanin og fugl, og ser at både teoretiske og praktiske erfaringer i atferdsmodifisering er nyttig i arbeidet. Jeg har hatt både katt, fugl og hund selv, og hatt mye glede av å trene både problemhunder og ikke-problematiske hunder.

Jeg brenner for forebygging av atferdsproblemer, og derfor tenker jeg at det å øke kunnskapsnivået hos de som jobber med kjæledyr, er superviktig.

Telefon: 91 596 526
Mail: gry@dyreatferd.no