Instruktør

Karin har drevet aktivt med hund i en årrekke. Hun er utdannet NKK Trinn 1 og 2 Bruks. Det innebærer at hun fra starten av lærte å trene hund med tradisjonelle treningsmetoder, som blant annet er beskrevet i bøkene til Sven Järverud. Men allerede i 2006 «oppdaget» hun at det fantes en ny og spennende måte å trene hund på. Gjennom flere år har hun erfart hvor nyttig klikker-trening er som verktøy i innlæringen av ny atferd. Karin har Canis sin klikker-trener utdannelse og er i gang med å spesialisere seg innen feltet ved å ta klikker-instruktørutdanningen til Canis fra høsten 2021.

Karin er ikke bare opptatt av hvordan menneskets atferd påvirker hunden, men også hvordan hundens atferd påvirker eieren – på godt og vondt. Samspillet mellom hund og eier er en viktig faktor å være oppmerksom på for at samarbeidet skal fungere godt i det daglige. Derfor arbeider hun kun med positive treningsmetoder, som er basert på nyere forskning for trening av hund. Hun mener at hundetrening skal være en positiv opplevelse for både hund og eier.

Opp gjennom årene har Karin holdt mange kurs i regi av NKK for flere hundeklubber. Hun er også medlem i Norske Redningshunder og har hatt godkjent redningshund i tillegg til vervet som distriktsleder for Østfold og Follo. Som hundefører i NRH hadde hun også treningsansvar og oppfølging av nye ekvipasjer. Karin er en aktiv hundeeier, som hele tiden jager etter ny kunnskap. Selv om hun er en kompetent hundetrener har hun i alle år prioritert å gå på kurs for å lære nye ferdigheter og få tilbakemelding på det arbeidet hun gjør sammen med hundene sine. I tillegg er det mye å lære av å observere andres hunder i arbeid.

Gjennom kursvirksomheten har Karin kunnskap om og erfaring med mange hunderaser. Selv har hun hatt puddel, schæfer og flere rottweilere før hun «konverterte» til ny rase. I dag bor hun sammen med mannen sin Tom og jakt-labradorene Carlsberg og Jägermeister.