Henvisende veterinær

Til henvisende veterinær

Send en henvendelse på mail til post@dyreatferd.no med info om kundens navn, telefon og epost, + dyrets navn , alder og rase.
I tillegg er det viktig å få med en liten tekst om problemstillingen som det blir henvist for. Sykehistorien for de siste 2 årene bør også følge med.
Gi oss gjerne informasjon om det er en spesifikk atferdskonsulent du ønsker henvisningen til eller ikke.

Telefon
Har du en konkret forespørsel eller er i tvil om vi kan hjelpe deg og din pasient, ta kontakt på telefon/mail
Gry Eskeland er lettest å treffe på mob. 91596526 på torsdager kl. 12:00-14:00

Hva skjer etter henvisning

1.      Kunden blir oppringt/sendt mail til og timen blir satt opp. I tillegg
blir det sendt ut info om innholdet i timen og et spørreskjema som vi
ønsker at blir besvart før timen
2.      Atferdstimen inneholder kartlegging, diagnostisering og
demo/instruksjon av tiltak for trening, vurdering for/mot medisinering,
kostilskudd og feromoner  eller andre tiltak.
3.      Rapport blir sendt til kunden innen 1 uke og en kopi blir sendt til
henvisende veterinær.
Dersom henvisningen fra veterinær mangler (skriftlig+ journal) vil det
ikke inkludere en rapport til veterinæren.