Foredrag

Vi har mulighet for å tilby foredrag over flere temaer og om ulike dyr.

Ønsker du foredrag kan du sende forespørsel og ønsket tema på mail til:

​Gry E. Eskeland: gry@dyreatferd.no

Anna B. Compton: anna@dyreatferd.no