KATT

Har dyret ditt noen uvaner som du ønsker hjelp til å endre?

Vanlige tema for katter:

Det vanligste problemet for katter er kanskje markering og tissing innendørs, samt konflikter med katter i nabolaget, eller aggresjon mot gjester eller familien.

Vi tilbyr atferdstimer for katter med ulike atferdsproblemer som bl.a.:

  • markering utenfor tissekasse,
  • aggresjon mot eiere/besøkende
  • og annen atferd som eier finner uhåndterlig.

Første atferdstime inkluderer 60-90 minutters konsultasjon der en kartlegger problemet grundig, og der en får med en skriftlig oppsummering av timen, med et treningsprogram i etterkant.

Inkludert i timen er også telefontid i etterkant, en per måned i 6 måneder. Både Anna Bjurgård Compton og Gry Eskeland tilbyr private konsultasjoner/privattimer.

For bestilling av atferdstime til katt, send mail til: post@dyreatferd.no