Nye treningsformer

Den nye trenden der dyreeier er blitt veldig opptatt av at stell og håndtering skal skje på en dyrevelferdsmessig måte er en trend som vi gjerne vil være med på å utvikle og videreformidle. Gry har forelest om temaet både for dyrepleiere og veterinærer og Anna og Anne Kristin holder jevnlig kurs i fryktfri håndtering …

Nye treningsformer Les mer »