Burfugl

Vi tilbyr atferdstimer for burfugl med ulike atferdsproblemer, som bl.a.: aggresjon, håndteringsproblemer, fjærplukking etc

Atferdstime for burfugl inkluderer 20-30 minutters konsultasjon, der hovedmålsetningen er å vurdere prognosen for atferdsproblemet, og for å si noe om hvor mye arbeid som må legges ned for å gjøre noe med det. Det inkluderer ikke en skriftlig oppsummering.

For bestilling av atferdstime for burfugl, send mail til: post@dyreatferd.no

Priser Atferdstime, klinikk/hjemmebesøk

  • Atferdstime, 30min. kr. 1250,-
  • Oppfølgingstime pr 1/2t kr. 650,-

For hjemmebesøk kommer i tillegg kostnader for km og kjøretid

  • Kjørekostnader pr km kr. 4,05,-
  • Kjørekompensasjon Anna, pr time kjøring kr. 250,-

Kjørekompensasjon Gry:

  • <30 minutts kjøretid: pr. 30 min. kr. 250,- 
  • >30 minutts kjøretid: pr. 30 min kjøring kr. 1000,-

Betalingsbetingelser:

Timen faktureres i forkant av konsultasjonen.

Timer må avbestilles senest 24 timer før avtalen. I motsatt fall blir timen fakturert med kr. 800,-.

Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. prisjusteringer som ikke er oppdatert på nettsiden.

Rådene som gis er kun veiledende.

Atferd hos burfugl

Burfugl er alle fuglearter som kan holdes som kjæledyr, fra kanarifugl, til finker og undulater, og over på de større papegøyene. De kan gi mye glede for sine eiere, både ved fysisk kontakt og kos. De lager mye lyder, og noen av dem kan læres til å snakke. Alle har sin atferd, som er interessant å lære om og gjenkjenne.

Vi holder burfuglene oftest innendørs og i bur, og det er viktig å lære oss mer om den arten vi har tatt inn i huset. Fuktigheten i luften og lysmengden fuglen ønsker er artsbestemt, og er sjelden den samme som vi ønsker i våre hus. Stuefugler får oftest for lite sollys, og vi vet at sollys er viktig for dannelsen av D-vitamin. Varigheten på lyset i våre hjem er ofte lengre enn 12 timer, en dagslengde som er vanlig for mange stuefuglarter. Den ideelle luftfuktigheten er over 50%, og det betyr at våre stuemiljøer blir for tørre.

Allikevel er det mange burfugler som trives i vårt fangenskap. Fugler som er oppdrettet i fangenskap, finner seg fint til rette hos oss. Vi gir dem mat, beskyttelse og underholdning, og det holder for de fleste.

Et symptom på vantrivsel er problematferd, andre kan gi seg utslag i sykdom. Har du en undulat som virker fiksert på speilet sitt eller en annen leke og som viser det vi kaller stereotyp atferd, kan det være symptom på vantrivsel.

Noen fugler går så langt at de til og med begynner å nappe av seg fjærene sine, og de kan til og med påføre seg selv blødende sår. Det er ikke alltid fjærplukking har årsak i psykiske lidelser og det er viktig å utelukke annen sykdom først.

Mange av de store papegøyene har et stort sosialt behov og kan reagere ved adskillelse fra eieren med depresjon og stereotyp atferd. Når vi vet at noen arter kan leve i opptil 70 år kan dette bli et problem som skjer flere ganger i papegøyens liv.

Av alle problematferder vi ser hos fugler er skriking sannsynligvis det som irriterer eierne mest, og det som er vanskeligst å leve med. Alle fugler skriker noe, og det er i små doser helt naturlig atferd. Noen papegøyer skriker om morgenen og/eller kvelden og vi antar at det har samme funksjon som hanegalet, mens andre fugler vil bruke skrikingen som en velkomsthilsen til eieren. Eventuelt som oppmerksomhetssøking, det er vanskelig å ignorere en papegøye som skriker.

Vi kan hjelpe deg med å forebygge og behandle dette problemet.