Moss

Avd. Moss drives av atferdskonsulent og instruktør Karin Mohn Engebretsen.

Vår avdeling i Moss-Jeløy er godt etablert med innendørs og utendørs delvis innegjerdet tilbud for hundetrening. Her tilbys atferds-veiledning og kurs for trening av valper, unghunder og voksne i lydighet/hverdagslydighet. I tillegg settes det opp ulike typer kurs for aktivisering av hund og eier. Dette er kurs i spesialsøk og kurs i søksarbeid som felt søk, spor og rundering.

Kurs: Kursene holdes i mindre grupper for optimalt utbytte.  

Atferdskonsulent/Instruktør: Karin Mohn Engebretsen

Moss

kursoversikt

Ingen arrangement funnet!
Last Flere