Gry Eskeland​

Atferdskonsulenter

Telefon: 91 596 526
Mail: gry@dyreatferd.no

Tilbyr atferdstimer som hjemmebesøk på Østlandsområdet og på følgende klinikker: Nordstrand dyreklinikk, Moss dyreklinikk og Fredrikstad Dyrehospital

Gry er en av landets fremste eksperter på behandling av atferdsproblemer hos selskapsdyr i alle livsfaser. Med utdanning både som veterinær og etolog har hun spesialisert seg på utredning og behandling av medisinske årsaker til problematferd.

Gry var svært tidlig ute, og en av de første i Norge som skaffet seg formell kompetanse innen atferdskonsultasjon. Dette har gjort henne til en erfaren og ettertraktet ekspert innen frykt-, stress- og aggresjonsbehandling hos hunder, katter og kaniner.

Hun har blant annet jobbet mye med hunder som er redde for veterinærbesøk og tilbyr derfor også hjemmekonsultasjoner for de som ikke kan komme til klinikken. Gry er en kyndig observerende, lyttende og helhetstenkende veterinær og veileder som jobber for at både tobeinte og firbeinte skal lykkes best mulig. Grys bruk av godt funderte vitenskapelige metoder og hennes utrettelig engasjement for å spre fagkunnskap har bidratt til å samle og utdanne stadig flere fagfolk og atferdskonsulenter her til lands.

Hun har vært primus motor både i Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr (NAS), som hun var med på å starte i 2000, og som en av hovedforeleserne ved NMBUs atferdskonsulentutdanning. Hun jobber kontinuerlig med å dele sin kompetanse både på hva som forårsaker, og hva som kan bidra til å løse problematferd hos dyr. Som pedagog og veileder er Gry tilgjengelig for de som ønsker å lære, og slutter aldri å lære selv. Alltid nysgjerrig og alltid oppdatert fortsetter Gry å bygge egen og andres kompetanse.

Gjennom Dyreatferdssenteret realiserer hun en livslang drøm om å tilby den beste faglige hjelp for at dyr som sliter skal få et bedre liv.

Gry er bosatt i Moss.