Carola Brusevold​

Hundeinstruktør, under utdanning til atferdskonsulent​

Telefon: 97 166 636
Mail: carola@dyreatferd.no

Bor i Råde med treningslokaler for hund

Jeg er utdannet som hundeinstruktør, hundemassør, fysio – og rehabiliteringsterapeut, samt hundefrisør. Jeg har hatt hund fra – 82 og vært forholdsvis aktiv i forskjellige hundesporter.

Jeg har også drevet oppdrett i mindre målestokk siden -90.

Fra 1998 har jeg drevet Rådehund som enkeltpersonsforetak med fokus på stell og massasje,- og fra ca 2003 også instruksjon/kursvirksomhet.

I januar 2012 startet jeg samarbeid med veterinær og atferdskonsulent Gry Eskeland mht til atferdskonsultasjoner, i kombinasjon med oppstart på Norsk Atferdsgruppe for selskapsdyr sin kursserie med sikte på sertifisering som atferdskonsulent på hund.

Privat har jeg pr i dag fire hunder hjemme, Collie og dachshunder, og har tidligere hatt både schnauzers, pudler og pumies.

Jeg elsker å trene hundene innen varierte hundesporter, og konkurrerer også når tid og energi tillater det, selv om jeg ikke er noe utpreget konkurransemenneske.