Anne Kristin Mellgren​

Instruktør

Telefon: 97 109 848
Mail: annekristin@dyreatferd.no

Klikkerinstruktør, klikkertrener 2, godkjent rallylydighetsinstruktør og godkjent NKK trinn 1 instruktør.

Med bakgrunn som fysioterapeut har Anne Kristin lang erfaring med å veilede mennesker gjennom vanskelige rehabiliteringsløp og sykdom, eller skade som påvirker livskvaliteten deres og krever atferdsendring. Disse erfaringene er ikke vesentlig forskjellige fra hvordan mange opplever det å leve med en eller flere hunder som sliter med problematferd. Mange som oppsøker Dyreatferdssenteret gjør det nettopp fordi de ikke lenger kan ha et hverdagsliv uten at hundens frustrasjon, stress eller reaksjonsmønstre påvirker livskvaliteten deres.

Etter selv å ha drevet med hund og konkuranselydighet i mange år har Anne Kristin de siste årene jobbet målrettet for at hennes kunnskap og kompetanse på positive treningsmetoder og atferdsendring, skal komme andre hunder og eiere best mulig til gode. Det å motivere og bistå fortvilte hundeeiere til å sette og nå mål, å hjelpe dem til å gjenkjenne og feire fremgang sammen med hunden sin er noen av Anne Kristins viktigste styrker. I tillegg til lang erfaring med brukshund- og lydighetstrening har Anne Kristin også spesialisert seg på bruk av klikker i arbeid med hund og atferdstrening. Hun er sertifisert både klikkertrener 2 og klikkerinstruktør fra Canis, og er en trygg og god veileder og kursinstruktør. Anne Kristin studerer for tiden også til atferdskonsulent ved NMBU.

I tillegg til å være en uvurderlig ressurs på Dyreatferdssenterets kurs og treninger med sin oppmuntring og klare feedback, holder hun orden på alle kursene og informasjonen senteret deler på sosiale medier.

Anne Kristin er bosatt i Asker.