Medisinering som en del av behandlingen

  • Noen ganger trenger vi mer. Da kan tiltak som involverer medisiner, kosttilskudd og feromoner være livreddende.

Noen hunder har fått et annet liv med det, men det er ikke all problematferd det virker på .

Psykofarmaka har som mål å normalisere kjemien i hjernen, slik at dyret blir mindre engstelig, aggressiv eller følelsesmessig reaktiv.

Alle medikamenter kan ha bivirkninger, men dette diskuterer vi nøye med deg på konsultasjon og oppfølginger.

Detkan være riktig å bruke medisiner dersom dyret har en emosjonell årsak til sine problemer, som f.eks frykt, angst eller frustrasjoner.

Dersom problemet er alvorlig eller har vart en stund uten at det hjelper med trening, så er det lurt å prøve.

Før bruk er det lurt å sjekke helsen, for å utelukke medisinske årsaker til problematferd, f.eks smerte.

Vi har både kompetanse og positive erfaringer med bruk av angstdempende medisiner, sammen med atferdstrening.