Katt

Skal dere skaffe dere kattunge? Vi har ulike tilbud, se her for informasjon

Vanlige tema for katter:

Det vanligste problemet for katter er kanskje markering og tissing innendørs, samt konflikter med katter i nabolaget, eller aggresjon mot gjester eller familien.

Vi tilbyr atferdstimer for katter med ulike atferdsproblemer som bl.a.:

  • markering utenfor tissekasse,
  • aggresjon mot eiere/besøkende
  • og annen atferd som eier finner uhåndterlig.

Første atferdstime inkluderer 60-90 minutters konsultasjon der en kartlegger problemet grundig, og der en får med en skriftlig oppsummering av timen, med et treningsprogram i etterkant.

Inkludert i timen er også telefontid i etterkant, en per måned i 6 måneder. Både Anna Bjurgård Compton og Gry Eskeland tilbyr private konsultasjoner/privattimer.

For bestilling av atferdstime til katt, send mail til: post@dyreatferd.no

Atferd hos katt

Katten har levd sammen med oss mennesker i ca 4000 år, og har vel egentlig aldri blitt domestisert på samme måten som hunder. Katten er ikke avhengig av menneskelig kontakt, slik som hunder, men de er oftest veldig glad i eierne sine, på sine premisser.

Katter er enslige jegere, og kan leve et helt liv alene. De kan allikevel forme sosiale bånd både til andre katter og til mennesker, og andre dyr. Myten om at katten ikke er et flokkdyr, er ikke sann, sannheten er at dens flokkliv er annerledes enn det vi kjenner hos hunder eller mennesker.

​Det er fascinerende å observere katter kommunisere med hverandre. De kan stå på avstand og måle hverandre, et mangfold av lyder kommer fra begge, det blir som en rituell slåsskamp. Allikevel er mesteparten av kommunikasjonen mellom katter via lukter. Fordi katter er så lite sosiale som de er, er det viktig å kunne si fra om hvem de er, hvilken status de har, hvilket kjønn og om det er løpetid eller ikke, selv på lang avstand. Kun i løpetiden vil hunnene være mottakelige for besøk fra fremmede katter. Lukter er noe vi bruker mye i behandlingen av problematferd hos katt.

Selv om katter kan forme sosiale bånd både til mennesker og andre dyr, er det allikevel ikke noe som skjer automatisk. Katter trenger sosialisering også, og sosialiseringsvinduet er åpent i en kortere periode enn hos hund, nærmere sagt fra 2-3 ukers alder til 6-7 ukers alder. I denne perioden bør kattungen få oppleve flere kategorier av mennesker, dvs mann, kvinne, barn, eldre personer, for at katten skal bli sosial med disse senere i livet. Mye av den sosiale læringen fra søsken og moren er viktig for kattungen, og det anbefales at kattungen får nye eiere først ved 12 ukers alder. Det betyr at oppdretteren får mye av ansvaret for sosialisering og miljøtrening, og om du som oppdretter ønsker å lære mer, ta kontakt.

​Miljøtrening er også viktig fra 2 ukers alder, og det kan gjøres ved at kattungene får oppleve forskjellig underlag i rommet de er, forskjellige typer leker, og etter hvert få være en liten stund utendørs.

En katt markerer sitt innendørs territorium med lukt ifra kjertler i huden, og utendørs-grensene med lukt og urin. I noen tilfeller vil katten føle seg truet i sitt territorium, f,eks fra katter i nabolaget og kan begynne å markere også i sitt innendørs territorium.

Markering kan skje hos både hann- og hunnkatter, og det er mange mulige bakenforliggende årsaker, f.eks seksuell markering, usikkerhet, utfordrende miljøendringer, sosiale konflikter ifra andre katter, introduksjon av en kattedør, nytt familiemedlem, kattungen er blitt voksen og utfordrer den eldre, nye lukter som kommer utenfra og frustrasjon. Det kan være litt av et detektivarbeide for å finne ut den reelle årsaken, og ofte er det årsaken vi må finne før vi kommer noen vei med behandlingen.

​Etter å ha vært renslig i mange år kan en katt begynne å tisse eller skite utenfor kassen sin, noe som er veldig frustrerende når det skjer. Som ved markering, er det mange årsaker som kan ligge bak, og det er viktig å sette i gang litt detektivarbeid for å finne rett årsak. Prøving og feiling ender sjeldent i et godt resultat. Mange katter som kunne hatt et langt liv ender ofte med avliving, fordi eierne ikke er klar over at det fins mulighet for behandling.

​Andre vanlige problematferder hos katt er aggresjon mot fremmede, aggresjon mot eier, aggresjon mot andre katter i husholdet, ekstrem pelspleie og det å spise ull eller annet tøylignende substans. Har du problem med katten din, ta kontakt. Jeg vil prøve å hjelpe etter beste evne.